W ramach naszej działalności oferujemy usługę zarządzania nieruchomościami typu:

  • samodzielne lokale mieszkalne i usługowe,
  • wspólnoty mieszkaniowe,
  • budynki biurowe,
  • obiekty stanowiące pozostałe formy własności i funkcjonalności.

Istotą zarządzania nieruchomością jest podnoszenie jej wartości poprzez utrzymanie obiektu w stanie niepogorszonym, a ponadto wprowadzanie uzasadnionych udogodnień, umożliwiających właścicielowi jej wygodne i prawidłowe użytkowanie, co pozwoli również przyciągnąć oraz utrzymać dobrych najemców. Zarządzanie ma na celu twórcze wynajdowanie możliwości zwiększania dochodów i zmniejszania wydatków generowanych przez nieruchomość. Uzasadnione i prawidłowe inwestowanie w nieruchomość przynosi korzyści w postaci zwiększania jej wartości.

W ramach czynności zarządzania zapewniamy również usługę zarządzania najmem, co gwarantuje stały dochód z nieruchomości w postaci czynszu najmu.

Wynagrodzenie za zarządzanie jest ustalane indywidualnie, zależne od potrzeb właściciela, określające zakres obowiązków administratora.

Nieruchomość profesjonalnie zarządzana nie tylko nie traci na wartości, ale bardzo często ją podnosi. Środki przeznaczone na usługi zarządzania nie są więc środkami utraconymi, lecz są pieniędzmi zainwestowanymi w nieruchomość.